eSNURRA
Introduksjon   Tidlig måling   TUL ved rutine UL   Vekst   Tabeller

Introduksjon til eSnurra

eSnurra er den nye, norske metoden for terminprediksjon og vekstkontroll. I stedet for å samle data fra en mindre gruppe selekterte gravide med antatt sikre menstruasjonsdata og bruke disse som grunnlag for beregning av termin og fostervekt, har vi i eSnurra bygd inn opplysninger fra ca 40 000 svangerskap. Dermed har vi i utarbeidingen av eSnurra unngått å basere oss på usikre opplysninger om når svangerskapet startet; termin er i stedet beregnet ut fra gjenværende svangerskapslengde fra ultralydundersøkelse til fødsel. Denne prosessen er grundig beskrevet i artikkelen (ref Gjessing et al. 2007).

Det er dette populasjonsprinsippet, sammen med bruken av moderne statistiske metoder, som skiller eSnurra fra tradisjonelle modeller for terminprediksjon, f.eks. Snurra. De gamle metodene har hatt svakheter, ved at kvaliteten på terminprediksjonen har vært avhengig av fosteralderen på undersøkelsestidspunktet. Her er eSnurra mer stabil, men vi anbefaler fortsatt at rutineundersøkelsen finner sted i uke 16-20. Vekst og vekt kan beregnes fra uke 24.

Metodiske forutsetninger for eSnurrasystemet

Gestasjonsalder (GA) beregnes som fullgåtte uker/dager (f.eks. 18/4), median svangerskapslengde er 283 dager. Lydhastighet 1540 m/s. Bruk gjennomsnitt av 3 BPD-mål (ytre-ytre), og bruk største av 3 FL-mål.

Nettversjonen

Denne nettsiden med ulike kalkulatorer er tenkt som et verktøy for alle som driver med fosterbiometri. En kan beregne GA i første, TUL i andre og vekst i tredje trimester, og nettkalkulatoren vil i alle situasjoner beregne mer nøyaktig enn plasthjulet eSnurra. Under alle fanene er dagens dato utfylt som måledato, men denne kan endres. eSnurra blir tilgjengelig her på nett og som tradisjonelt plasthjul, og modellen bygges inn i journalsystemer og ultralydapparater.

NYHET! Du kan nå også lese mer om eSnurra på http://www.esnurra.no/

Feilmeldinger og tilbakemeldinger kan du sende til esnurra@snurra.no © 2007-2023 Eik-Nes, Grøttum og Gjessing
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!