eSNURRA
Introduksjon   Tidlig måling   TUL ved rutine UL   Vekst   Tabeller

Beregning av gestasjonsalder (GA)

Gyldig fra uke 8/0 til uke 16/2

Kalkulering basert på:
CRL 11-79 mm, uke 8/0 - 13/6
BPD 19-36 mm, uke 12/0 - 16/2

Bruk enten CRL eller BPD. BPD er relativt usikker før 12 uker. CRL er relativt usikker etter 12 uker.

Måledato
CRL eller BPD?
CRL (mm)
BPD (mm)


Feilmeldinger og tilbakemeldinger kan du sende til esnurra@snurra.no © 2007-2024 Eik-Nes, Grøttum og Gjessing
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!