eSNURRA
Introduksjon   Tidlig måling   TUL ved rutine UL   Vekst   Tabeller

Beregning av vekst

Gyldig fra uke 24/0

Vekst beregnes ved hjelp av BPD og MAD. I utgangspunktet skal BPD brukes.
Ved avvikende hodeform brukes FL som gir tilnærmet like presis estimering som BPD.

TUL
Måledato
BPD eller FL?
BPD (mm)
FL (mm)
MAD (mm)


[Skjul metode]
Ved vekst beregnes vekstavvik primært ved hjelp av BPD og MAD, evt brukes FL og MAD ved avvikende hodefasong. Aktuell TUL må velges, og en får da fram samlet vekstavvik i prosent, basert på BPD- og MAD-avvik i millimeter, sammen med gestasjonsalder på måledato og gjennomsnittlig fostervekt ved denne GA. (Antatt vekt for det aktuelle foster må eventuelt beregnes, basert på oppgitt gjennomsnittsvekt for GA og kalkulert vekstavvik.)
Feilmeldinger og tilbakemeldinger kan du sende til esnurra@snurra.no © 2007-2024 Eik-Nes, Grøttum og Gjessing
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!