Tidlig ultralyd

Tidlig ultralyd utføres rundt uke 10 og 12 i svangerskapet.
Det er flere grunner til å gjøre en ultralydundersøkelse rundt 10-12 uker i svangerskapet.

  • bekrefte svangerskapet
  • bestemme svangerskapets lengde
  • undersøke morkakens plassering
  • identifisere antall fostre
  • utelukke pseudo-graviditet
  • måle nuchal translucency