Sen ultralyd

Sen ultralyd utføres i ukene 32-36.

Hensikten med denne undersøkelsen er å

  • oppdage vekstavvik
  • oppdage eventuelle avvik som ikke kunne oppdages ved tidligere undersøkelser
  • bekrefte leiet til fosteret
  • bestemme morkakens plassering
  • måle fostervannsmengden
  • utelukke mulige komplikasjoner før fodsel