Rutine Ultralyd

Rutine Ultralyd utføres rundt svangerskapets 18. uke.

Alle gravide kvinner i Norge kan benytte seg av tilbudet om ultralydundersøkelse i 18. svangerskapsuke. Undersøkelsen er frivillig. Informasjon om undersøkelsen blir gitt ved en av de første svangerskapskontrollene. Den gravide må selv be om at lege/jordmor bestiller ultralydtime. Ultralydundersøkelsen gjøres av en jordmor eller en lege, og undersøkelsen varer vanligvis inntil en halv time.

Hvem kan være med på undersøkelsen?

Barnefar, eller en annen som står den gravide nær, kan gjerne være med under ultralydundersøkelsen. Det er ikke ønskelig å ha med barn under undersøkelsen. Små barn har problemer med å forstå bildene og blir ofte utålmodige. Dette kan føre til at foreldrene ikke får med seg den informasjonen som blir gitt. Ultralyd er en medisinsk undersøkelse som krever konsentrasjon.

Hvorfor komme til rutine-ultralyd?

Ultralydundersøkelsen gjøres for å få en sikker terminbestemmelse, for å se om det er flerlinger, for å lokalisere morkakens leie og for å se etter eventuelle utviklingsavvik.

Vi gjør målinger av:

 • Hodet
 • Kroppen
 • Lårbenet
  (bilde)
 • Hodet (BPD)
  (bilde)
 • Lårbeinet (Femur)
  (bilde)

I tillegg går vi gjennom fosteranatomien.