Morkakeprøve

Morkakeprøve er en annen metode til å bestemme fosterets kromosommønster. Den utføres litt tidligere enn en fostervannsprøve, vanligvis ved 10-12 ukers svangerskapslengde.
Prøven utføres ved hjelp av et ultralydveiledet nålestikk gjennom magen og inn i livmorhulen. Fordelen med morkakeprøve er at den tas på et tidligere tidspunkt og gir et raskere svar enn en fostervannsprøve. Ulempen ved morkakeprøven er at den litt oftere kan gi usikkert svar, og at det trolig er litt høyere abortrisiko ved dette inngrepet sammenliknet med en fostervannsprøve.