Fostervannsprøve

Fostervannsprøver tilbys i dag til alle gravide kvinner som vil være fylt 38 år ved fødselstidspunktet. Det er fordi risikoen for at fosteret har en kromosomfeil vil øke med mors alder. En kvinne på 29 år vil ha en risiko på 1/1000 for at fosteret har spesifikke utviklingsavvik, en kvinne på 38 år vil ha en risiko på 1-2%, mens en kvinne på 44 år vil ha en risiko på ca 4%. Fostervannsprøver tilbys også til kvinner som tidligere har født barn med genetisk sykdom, eller dersom en ultralydundersøkelse har vist tegn på mulig kromosomsykdom hos fosteret (se ultralydmarkører).

Fostervannsprøver tas vanligvis ved 14 – 16 ukers svangerskapslengde regnet fra siste menstruasjons første dag. Det er som regel nødvendig å gjøre ultralydundersøkelse via skjeden på forhånd for å aldersbestemme fosteret så nøyaktig som mulig. Før fostervannsprøven skal kvinnen/paret også ha veiledning om inngrepets art, risiko ved inngrepet og konsekvensen av prøvetakingen. Ved fostervannsprøven stikkes en nål inn i livmorhulen under ultralydveiledning. Det hentes ut ca 15 ml fostervann som sendes til dyrkning. Celler fra fosteret må vokse i laboratoriet før kromosommønsteret kan bestemmes, og det tar 2-3 uker å få svar på prøven.

Fostervannsprøven er ikke helt risikofri. Vi regner med en abortrisiko på ca 1%. Det betyr at for en kvinne på 38 år vil det være omtrent like stor risiko for å miste fosteret som følge av prøvetakingen, som å påvise en kromosomfeil hos fosteret. Det blir opp til kvinnen/paret selv og bestemme hva som er riktig for dem. I Norge ønsker ca. halvparten av alle gravide kvinner over 38 år å ta imot tilbudet om fostervannsprøve. Dette varierer litt med hvor i landet de bor.