Ultralyd poliklinikk

Når du besøker oss etter henvisning fra lege omtrent ved svangerskapets 18. uke, skal du møte opp ved ultralyd poliklinikk. Her utføres ultralydundersøkelsene der man har til hensikt å bekrefte at fosteret har det bra. Dessuten undersøker man hvordan fosteret ligger, og hvor morkaken er. Ved disse undersøkelsene kan man oppdage om det er flere enn ett fostre, og man bekrefter at fosteret har nok fostervann.

Det er spesialutdannede jordmødre som utfører den såkalte rutineultralydundersøkelsen ved polilinikken. Hvis jordmor får mistanke om at noe ikke er som det skal være med mor eller foster, henviser hun den gravide kvinnen og fosteret til fosterdiagnostikk. Fosterdiagnostikk gjennomføres av en spesialutdannet lege.