Leger

Torbjørn Moe Eggebøe seksjonsoverlege, dr. med
Sturla Eik-Nes overlege, dr. med
Birgitte Kahrs overlege
Harm-Gerd Blaas overlege, dr. med
Ilka Clemens overlege
Aurora Røset overlege
Monika Prossliner overlege