Jordmødre

Tove Anita Fagerli Avdelingsjordmor
Anne Brit Sellevold Jordmor
Barbro Lien Jordmor
Bente Simensen Jordmor
Berit Langli Jordmor
Eva J Leknes Jensen Jordmor
Eva Tegnander Jordmor
Gerd Inger Lånke Jordmor
Hege Verpe Jordmor
Ingunn Aas Jordmor
Josefa Anonuevo Jordmor
Kari How Jordmor
Karin Sandhaugen Jordmor
Kjersti Estenstad Jordmor
Liv Lorås Jordmor
Liv Øyen Jordmor
Magnhild Reiso Jordmor
May Anita Ulvund Husøy Jordmor
Målfrid Møkkelgård Jordmor