Informasjon og IKT

Morten Dreier, prosjektleder IKT