Nasjonalt senter for fostermedisin

Nasjonalt senter for fostermedisin er et nasjonalt spesialistsenter for
fostermedisin, og gravide kvinner fra hele landet blir henvist fra
sitt lokale sykehus til NSFM for spesialistundersøkelser når det er nødvendig.

NSFM er dessuten poliklinikk for ultralydundersøkelser for gravide
kvinner i Trondheimsregionen. Senteret har 30 ansatte.

Du finner NSFM i 5. etasje i Kvinne-Barnsenteret ved St.Olavs Hospital (se kart).

Skrevet i Forside

Legg igjen en kommentar