Internasjonalt arbeide

Internasjonalt arbeid har vært en viktig del av NSFMs arbeid siden tidlig 90-tall. We har deltatt på outreach-programmer både i samarbeid med ISOUG og WHO og har undervist og trent opp jordmødre og leger både i felt og fra vår base i Trondheim.