Fosterdiagnostikk

Av alle barn som blir født i Norge har omtrent 1 % alvorlige utviklingsavvik eller sykdom. Ved fosterdiagnostikk undersøker man om fosteret har sykdom eller utviklingsavvik. Man kan også beregne risikoen for dette. Hvis du er gravid og vurderer å få utført fosterdiagnostikk, bør du oppsøke jordmor eller lege så tidlig som mulig for videre henvisning. Ta kontakt helst innen 8 uker etter første dag i siste menstruasjon.

«Med fosterdiagnostikk forstås i denne lov undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret. Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen anses ikke som fosterdiagnostikk i henhold til første ledd, og omfattes derfor ikke av denne loven med unntak av § 4-5.» (Fra Bioteknologiloven, se under § 4-1. Definisjon )

Les mer: brosjyre