eSnurra

eSnurra er den nye, populasjonsbaserte metoden for terminprediksjon og vekstkontroll som er utviklet ved NSFM. Metoden er i dag offisiell metode for terminsetting og vekstkontroll i Norge. Les mer på http://www.esnurra.no/