Jubileumssymposium

Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre – 20 år
Program
Tirsdag 2. april 2019
Start kl. 09.00, slutt kl. 17.00.

09.00Eva Tegnander, TrondheimVelkommen
09.10Torunn Janbu, HelsedirektoratetIntroduksjon
09.30Sturla H. Eik-Nes, TrondheimMidwives’ involvement in ultrasound – a success story
10.00Liv Øyen og Eva Tegnander, Trondheim, Katia Bilardo, AmsterdamUltrasound education for midwives –nationally and internationally
10.45Pause
11.15Inger Økland, StavangerGrundig utdanning gir gode resultat
11.35Presentasjon av masteroppgaver
Tove Anita Fagerli, TrondheimJordmødre og obstetrikeres syn på passende bruk av ultralyd i svangerskapet
Berit Langli, TrondheimUltralydjordmødres erfaringer med uventede diagnostiske funn ved ultralydundersøkelsen
Magnhild Reiso, TrondheimUltralydjordmødres erfaringer relatert til utøvelsen av yrket innen obstetrisk ultralyd i Norge: en kvalitativ studie
12.20Lunch
13.20Rabih Chaoui, BerlinFetal heart examination in the year 2019
14.05Katia Bilardo, AmsterdamBenefits of first trimester ultrasound beyond chromosomes
14.35Pause
15.00Karel Maršál, LundDopplerultraljudets roll i övervakning av tillväxthämmade foster
15.35Pause - benstrekk
15.45Sturla H. Eik-NesInnføring av ultralyd – perinatale konsekvenser
16.15Eva TegnanderAvslutning
18.30Festmiddag i Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital


Torunn Janbu: Avdelingsdirektør, Spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet, Oslo
C.M. (Katia) Bilardo: Professor, ISUOG-president, Amsterdam University Medical Center, Nederland
Inger Økland: Dr. philos., Forskningssjef, Stavanger universitetssjukehus
Rabih Chaoui: Professor, Center of Prenatal Diagnosis and Human Genetics, Berlin, Tyskland
Karel Maršál: Professor Emeritus, Lund Universitet, Lund, Sverige

kube ntnu jordmorforbundet jordmorforeningen ge healthcare

Nasjonalt senter for fostermedisin