Jubileumssymposium

Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre er 20 år

I desember 2018 ble kull 20 ved Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre uteksaminert. Da det første kullet startet som et prøveprosjekt i 1998, var vi spente på veien videre. Tjue år senere kan vi konstatere at ultralydstudiet i stor grad har levd opp til forventningene og bidratt til at norske gravide landet over har fått et likeverdig tilbud om en systematisk undersøkelse av fosteret med høy kvalitet.

Siden 2008 har vi også tilbudt påbygningsemne i fosterhjerteundersøkelsen og fra 2014 i Doppler ultralyd. Her deltar både jordmødre og gynekologer og studiet har blitt en flott arena for å tilegne seg ny kunnskap og for å styrke samarbeidet mellom nære kolleger innen perinatalomsorgen.

Det er med andre ord god grunn til å feire og det gjør vi med et dagsseminar og festmiddag på kvelden den 2. april 2019.

Programmet vil fokusere på ultralydjordmødrenes arbeide og gi faglig påfyll. I tillegg til flere nasjonale foredragsholdere er vi beæret med presentasjoner fra tre internasjonale kapasiteter. ISUOG-president professor Katia Bilardo, Amsterdam University Medical Center, vil forelese om 1. trimester ultralyd, professor Rabih Chaoui, Center of Prenatal Diagnosis and Human Genetics, Berlin, presenterer den basale fosterhjerteundersøkelsen og professor Karel Maršál, Lund Universitet, Lund, ser på hvilken betydning Doppler ultralyd har i overvåkingen av vekstretarderte foster.

Dagssymposiet er gratis, men lunch er ikke inkludert.

Jubileet avsluttes med festmiddag på Labratoriesenteret, St. Olavs hospital.
Festmiddagen har en liten egenandel.

Påmeldingen er over

Tid: 2. april 2019, kl. 09.00, slutt kl. 17.00

Sted: Auditorium KBA, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital

Programmet er nå klart - velkommen.

Jubileet arrangeres i forbindelse med Norsk forening for ultralyddiagnostikk sitt symposium i Trondheim 3.–5. april 2019.

Kontakt Hilde Viviann på hilde.v.eriksen@ntnu.no om du lurer på noe.

kube

NTNU-logo