Jubileumssymposium

Nasjonalt senter for fostermedisin – 25 år

NSFM arrangerer den 1. og 2. juni 2016, eit gratis symposium for våre nasjonale og skandinaviske kollegaer, med førelesarar frå topp internasjonale samarbeidspartnarar gjennom eit kvart hundre år, dessutan lokale førelesarar frå NSFM.

Dagsaktuelle tema: 3D ultralyd, Første trimester malformasjonar, Hjartediagnostikk, Laserbehandling TTS, Doppler overvaking av foster, Fostervekst, eSnurra alder- og terminberekning, eSnurra vekst, Oppdatering Truffle-studien, Data frå prematuritetens grenseområde, Ca ovarii screening, Ultralydteknikk, Global helse. Blant førelesarane om global helse er tidlegare medlemmer av Nelson Mandela sin administrasjon.

Eksterne førelesarar: Professor Lindsey D. Allan, London, UK. Professor Bjørn Angelsen, Trondheim. Professor Katia Bilardo, Groningen, Nederland. Professor Stuart Campbell, London, UK. Professor Reynir Geirsson, Reykjavik, Island. Professor Kurt Hecher, Hamburg; Tyskland, Professor Christoph Lees, London, UK. Professor Karel Maršál, Lund, Sverige. Professor Eberhardt Merz, Frankfurt, Tyskland. Professor Roland Edgar Mhlanga, Mpumalanga, South Africa. Senior advisor, midwife Dolly Nyasulu, Durban, South Africa. Professor Ola D. Saugstad, Oslo.

Tid: Start 1. juni 2016, kl. 10.00, slutt kl. 17.30.
         Start 2. juni 2016, kl. 09.00, slutt kl. 17.00.

Stad: Auditorium KBA, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital

Program: program

Sjølv om symposiet er gratis må vi be om påmelding innen mandag 9. mai.

Kontakt oss gjerne på symposium@nsfm.no om du lurer på noe.

kube
Nasjonalt senter for fostermedisin